Cerita Horor- Demit Gondrong Tempuran Kali 3 (tamat)cerita horor, cerita mancing, cerita lucu

Aku mlaku mengalor mlaku nurut pinggir bronjong anyar. Senter kepala tak cekel nggo tangan, nggo nyenteri lakuku sepanjang bronjong.

Bronjong cen terkenal akeh ulane, dadi kudu di senteri ndak midak ulo. Sanajan wes nggo sepatu boot, nanging tetep kudu ngati ati.

Senter tak cekel nang tangan mergo ndak nyenteri banyu nak tak pasang nang sirah. Sanajan tetep fokus nang dalan, nak yo tetep nganggo ninguk nang banyu nggoleki spot potensial to luuurrr.

Kiro kiro kur seket meter seko spot mau aku weruh tunggak kayu, kayane temancep nang bronjong mergo ke gowo banjir.

“wah manteb iki, nak opo ono mangar delik nang kayu kui” batinku

Umpan tak pasang banjur tak uncalke pas nang andeng tunggak kayu.

Ora lest sue, ono wong teko. Sajake meh jejeri leh ku mancing.

Basan ketok wujut e, jebul e imron nyusul leh ku mancing.

“duh koe kok malah ninggal aku cuk” jare imron
“lha anggitku ku kwe meh nungguni spot mw kae, wkwk” jawabku

“hayo emoh nak dewe. “ jare imron

“ha nopo? Tukang mancing kok jirih. Pye le arep oleh babon mangar nak ngono kui” jareku

“hayo nak aku dewe sopo sek rep ngewangi nak aku sutrek babon cuk, weruh dewe to. Telung nyari e berotane koyo kae mau, bayangno ae nak mangar 2 kilo yuk koyo ngopo? Hihi” imron ngeles sinambi masang umpan”

“2 kilo karo gombal sak karung yo? haha” jawabku ngakak

“husss menengo wae, iki umpan andalan iki” jare imron sinambi duduhke wader cakul 2 nyari.

“iki lehku mancing 2 dino kepungkur nang kali nggir sawah pojok deso, dadi iseh amis banget. Siap siap ngewangi ngjar babon.” Jare imron penuh percaya diri.

Biasa to lurr, nak wong mancing boncosan kyo aku ro imron ki. Searching google goleki teori mancing.

Yuk nak pas mancing ngeneki di bahas, ben tambah pede karo ngarep iwak gedhe.

Mancing ki cen bejo bejonan lur, tapi yo tetep nganggo rumus lan teori. Hasil e pikir keri. Wkwk

Sejam punjul raono sentuhan luurr, umpan di tileki bola bali yo tetep wutuh raono senggolan. Blassss

“nyerah?” aku jawil imron, jajal tak goda, iseh kuat ra nunggoni babon mangar.

“oooo tentu tidak, wong mancing ki kudu sabar” jare imron

“btw panjul mau nandi?” takonku ro imron

“lha mbuh nandi, ora nyusul koe po? “ jawab imron, jebule yo rareti gone panjul mancing

Donge awak dewe wong telu ki podo podo le jirih luurrr. Neng mbuh kenang opo, nak pas mancing ki iso rodo kendel sitik,hihi

“yo wes, engko nak sutrek po weruh demit nak bengok bengok.... “ jareku

“hus... sah ngomong demit, fokus nang mangar wae.  yuk jam makan e mangar jam piro iki” takon imron

“ha kok takon aku, jajal mangare di wa. Hehe” jawabku

“duh...” jare imron

“ nak jare jare le do kesamber wingi banyu angkatan medun, nyoba dienteni wae”

Ora let sue ono suoro banyu “ grobyak.....” suara ne seko arah tempuran lurrr, lumayan sero.

“babon mangar nyamber banyar kae” jare.

Tanpa di komand imron gulung senar e, sajake meh marani suoro kui mau.

Semono ugo aku, pancingku tak gulung yuk tak pasani umpan anyar,

“gek ayo, ndang cepet selak pindah nggon mangare” Jare imron

“siap”

Aku ro Imron banjur mlaku rodo banter arah tempuran. Pokok e ra mikir ulo ra mikir demit wektu kui. Sak cepet cepet e pengen gek tekan tempuran. Selak mangare bubar ...

Kiro kiro 20 an meter seko tempuran imron mandek...
“kang...kang....kang.... opo kae kang” jare imron jare nunjuk tempuran.,,,,

aku banjur fokus karo sek di tunjuk imron, ananging ra wani ngurepke senter.

Ketok ono bayangan ireng, koyo wong lagi ndodok nang pinggir tempuran... ketok samar samar, amargo wektu kui kur ngandalke sinar e bulan. Ra wani nyenteri.

Teko teko bayangan kui ngadek yuk gedhek gedhek.. ketok rambut e dowo mabur mabur kae mergo sirahe gedhek gedhek...

Ha sempotan to luurrrr.... tanpa ba bi bu aku balik kanan....  sinambi bengook “DEMMIIITTTTT”

Ngewel tenan lur rasane, dengkulku nggo mlayu rasane lemes linu linu kae, jian lagi pisan iki weruh demit ketok nyoto..

Imron melu mlayu, malah luweh banter nyalip aku...

Aq ninguk mburi, jebule demit e yo ngoyak.. duh opo iki sek jenenge genderuwo.. jian rep moco donga e klora kleru wae lurrr.,,,

Aku ro imron mlayu nuju dalan sek ono lampune. Tekan ngisor lampu aku ro imron banjur mandek

“duh , opo kae mau” jare imron
“mbuh sek penting leren sek, alate jumuk sesok wae, ayo muleh”
“panjul nandi?” takon imron

Teko teko ono suoro “asem, kowe kok do malah ninggal aku cuk”

Kadi petengan, wewujudan ireng mau ketok..

Lha jebule wujud ireng mau panjul. Rambut e panjul cen gondrong lurrr.

Panjul ketok menggeh menggeh, klambine klebus ro kebak lendut.

“Asem, ono demit malah do ninggal, ra setia kawan” jare panjul

“ha tak kiro kwe ki demit e, wwkwk” aku ro imron ngakak ngasi wetengku loro lurrr

“ha kwe ki kenang opo?” imron takon

“aku kepleset nang tempuran, glundung cemebur aku, sem tenan kok. Kwe do mlayu mau ki mergo weruh ?

“hoo njul,wwkwk”

“wes yuk, beresi alat e. Gek muleh”


Aku, ro imron langsung gerak cepat balik beresi alat. Mesak ke panjul selak kademen....

0 Response to "Cerita Horor- Demit Gondrong Tempuran Kali 3 (tamat)"

Post a Comment

Contact Us

Name

Email *

Message *